FDA godkänner ivabradin för patienter med kronisk hjärtsvikt i USA

Suresnes, Frankrike – 16 April 2015 Servier tillkännagav idag att Amgen, innehavaren av amerikanska kommersiella rättigheterna till ivabradin (PROCORALAN®), igår erhöll från Food and Drug Administration (FDA) godkännande för produkten under varumärket CORLANOR® vid behandling av kronisk hjärtsvikt.Det är det enda orala läkemedlet för kronisk hjärtsvikt som har blivit godkänt av FDA under det senaste decenniumet.

Amgen erhöll i juli 2013 de amerikanska kommersiella rättigheterna för Serviers ivabradin. Enligt villkoren i avtalet erhöll Servier de europeiska rättigheterna för försäljning av Amgens omecamtiv mecarbil, en hjärtmyosin aktivator, som för närvarande genomgår en fas 2 studie på hjärtsvikt.

"FDAs godkännande av ivabradin är ett viktigt steg i det världsomfattande erkännandet av denna molekyl. Den kommer från Serviers egen forskning på hjärt- och kärlsjukdomar som fortfarande utgör viktiga folkhälsofrågor", förklarar Emmanuel Canet, Servier Senior Executive Vice President för forskning och utveckling.

"Den amerikanska registreringen av ivabradin har erhållits på grundval av prövningar som utförs av Servier på patienter med hjärtsvikt. SHIFT–studien, som genomfördes i 37 länder, var ett prov på Serviers utvecklingsteams förmåga att arbeta över hela världen i enlighet med de högsta normerna inom läkemedelsindustrin ", påpekade Isabelle Tupinon-Mathieu, direktör för Serviers Cardiovascular och metabolism Innovation Centre, vice ordförande för forskning och utveckling.

Pascal Touchon, Servier Senior Executive Vice President för vetenskapligt samarbete och affärsutveckling, betonade: "Vi är särskilt stolta över att vår partner Amgen kommer att marknadsföra vår egen produkt, ivabradin, som redan registrerats av vårt företag i över 104 länder. Amerikanska patienter kommer att dra nytta av denna molekyl som kommer från den franska forskningen. Denna framgång är en tydlig belöning på två år av exemplariskt partnerskap med Amgen där begreppen komplementaritet och gemensamt värdeskapande för nytta för patienter har varit kärnan i båda våra företagens överväganden".

 

Om ivabradin Ivabradin marknadsförs globalt under varumärkena Procoralan®, Coralan®, Coraxan®, Corlentor® och Corlanor®.

 

Om Servier Servier är ett oberoende franskt forskningsbaserat läkemedelsföretag. Dess utveckling drivs av en strävan efter innovation i terapiområdena kardiovaskulära, metabola, centrala nervsystemet, psykiatrisk, ben, muskler och ledsjukdomar samt cancer. År 2014, hade företaget en omsättning på 4 miljarder euro. 92% av Serviers läkemedel förskrivs utanför Frankrike. 28% av omsättningen från Serviers läkemedel återinvesterades i forskning och utveckling under 2014. Servier har en stark internationell närvaro och sysselsätter mer än 21 400 människor världen över i 104 länder. Mer information finns på: www.servier.com Servier Communication Department Tel: +33 1 5572 6037 E-post: presse@servier.fr