Lisätietoja tutkimukseen osallituville potilaille/tutkittaville tiedotteeseen

Suostut osallistumaan tutkimukseen.

SERVIER käsittelee henkilötietojasi rekisterinpitäjänä ja tutkimuksen sponsorina omaamiensa laillisten etujen perusteella ja myös noudattaakseen lakisääteisiä ja sääntelyyn liittyviä velvoitteita (etenkin lääketurvatoimintaan liittyviä velvoitteita).

 

SERVIER voi kerätä ja käsitellä henkilötietojasi yhtä tai useampaa seuraavaa tarkoitusta varten:

tutkimustoiminnan hallinta;

lääketurvatoiminnan hallinta;

lääketieteellisten tietojen toimituksen hallinta.

SERVIERin käsittelemät henkilötiedot ovat vain rajattuun luetteloon sisältyvien vastaanottajien saatavilla tiedonsaantitarpeen tai lain nojalla.

Pääasialliset vastaanottajaryhmät ovat siksi SERVIERin valtuuttamia työntekijöitä ja osastoja, joiden toiminta liittyy esimerkiksi seuraaviin osastoihin:

kliiniset lääketutkimukset;

lääketieteellinen osasto;

lääketurvaosasto;

tutkimus- ja biofarmasiaosasto;

tieto-osaston metodiikka ja arvostus;

Tietohallinto tarvittaessa.

SERVIER käyttää myös kolmansien osapuolien palveluntarjoajia ja yhteistyökumppaneita (esim. säilytyspalveluja, sopimussuhteisia tutkimusorganisaatioita, matkatoimistoja, hotelleja, lentoliikenteen harjoittajia jne.), jotka saattavat myös käyttää henkilötietojasi palvelujen tarjoamiseksi. SERVIER välittää lisäksi joitain henkilötietojasi toimivaltaisille viranomaisille, kuten terveysviranomaisille.

Henkilötietojasi voidaan siirtää erityisesti säilytys - ja IT-tukitarkoituksiin muille SERVIERin yksiköille ja kolmansien osapuolien palveluntarjoajille ja terveysviranomaisille, jotka voivat sijaita ETA:n alueella tai sen ulkopuolella, myös maissa, joissa henkilötietojen suojaustaso ei ole sama kuin ETA:ssa. SERVIER varmistaa tällöin, että sellaiset siirrot tapahtuvat sovellettavien tietosuojalakien ja -määräysten mukaisesti. Tiedonsiirrot muille SERVIERin yksiköille määritetään konsernin sitovissa yrityssäännöissä, jotka on toimitettu hyväksyttäväksi Ranskan tietosuojaviranomaiselle CNIL:lle joulukuussa 2017. Tiedonsiirto ETA:n ulkopuolella sijaitseville kolmansille osapuolille varmistetaan puolestaan asianmukaisilla sopimustakuilla, kuten EU:n komission vakiosopimuslausekkeilla tai Privacy Shield -järjestelyn noudattamisella, kun tietoja siirretään tarvittaessa Yhdysvaltoihin. Voit pyytää ja vastaanottaa kopioita tällaisista asiakirjoista.

 

SERVIERin keräämät henkilötietosi säilytetään muodossa, joka sallii henkilötunnuksesi säilytyksen korkeintaan sen ajan, joka tarvitaan henkilötietojesi käsittelytarkoituksiin. Tarkemmin sanoen:

Tutkimustoimintaan kerättyjä henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän, tutkimukseen osallistuvan keskuksen tai terveydenhuollon ammattilaisen tietojärjestelmissä tutkimustuotteen markkinointiin tai lopulliseen tutkimusraporttiin saakka tai kunnes kaksi vuotta on kulunut tutkimustulosten julkaisemisesta. Sitten ne arkistoidaan paperisessa tai sähköisessä muodossa sovellettavien lakien ja asetusten määrittämän ajanjakson ajan;

Lääketurvatoimintaan kerättyjä henkilötietoja säilytetään kymmenen vuoden ajan siitä, kun asiaankuuluva myyntilupa on vanhentunut. Sitten tiedot poistetaan tai arkistoidaan nimettömässä muodossa, jollei pakollisissa paikallisissa säännöksissä toisin määrätä;

Lääketieteellisten tietojen hallintaa varten kerättyjä henkilötietoja säilytetään kolmen vuoden ajan pyyntösi jälkeen.

 

Rekisteröitynä sinulla on milloin tahansa oikeus pyytää SERVIERiltä pääsyä henkilötietoihisi ja oikaista niitä, mikäli sovellettavat lait ja määräykset sen sallivat. Sinulla on myös perustelluista syistä oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä, vastaanottaa tietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä pyytää tietojen poistamista. Jos sinulla on kysyttävää tai haluat lisätietoja, kysy tutkimuslääkäriltäsi.

 

Sinulla on lopuksi oikeus tehdä tietosuojaviranomaiselle SERVIERiä koskeva valitus sovellettavien tietosuojalakien ja -määräyksien noudattamisesta.