Nätverksmetaanalys i The Lancet

2018-02-21

 

Det har publicerats en ny stor nätverksmetaanalys gällande effekt och tolerabilitet av 21 olika antidepressiva läkemedel. Studien omfattar 522 olika studier och 116 477 patienter. Studien visar att samtliga antidepressiva läkemedel är mer effektiva än placebo. Studien bekräftar att Valdoxan (agomelatin) har både god effekt och att få patienter avbryter behandlingen på grund av biverkningar. 

 

Cipriani et al. Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review and network meta-analysis.The lancet