Nyckeltal

  • Det största icke-listade franska läkemedelsföretaget

  • Fler än 22 000 anställda i 149 länder

  • 100 miljoner patienter behandlas varje dag med Serviers läkemedel (orginal och generika)
  • 25% av omsättningen investerades i forskning och utveckling under 2015
  • 33 nya kemiska substanser är under utveckling inom följande terapiområden: kardiovaskulära sjukdomar, centrala nervsystemet, neuropsykiatri, onkologi, metabola sjukdomar och reumatologi.

  •   Finns i 149 länder fördelat på 5 kontinenter

  • 92% av Serviers läkemedel förskrivs utanför Frankrike
  • Omsättningen 2018 var mer än 4,2 miljarder Euro