Prioriterade områden

Forskning är prioriterat:

 

 

Mer än 3000 anställda arbetar inom forskning och utveckling 

 

Serviers prioriterade forskningsområden är:

Kardiovaskulär sjukdom

   • Kranskärlssjukdom
   • Venösa sjukdomar
   • Trombos
   • Högt blodtryck

Metabola sjukdomar / Typ-II diabetes

Centrala nervsystemet

   • Depression
   • Ångest
   • Schizofreni
   • Cerebral ischemi
   • Kognitiva defekter

Cancer

   • Cytotoxiska läkemedel 
   • Angiogenes
   • Cell cykel-angripande läkemedel
   • Apoptos

Osteoporos-osteoartrit

 

De senaste innovationerna

Protelos, strontiumranelat

Procoralan, ivabradin

Valdoxan, agomelatin

 

Våra forskningscentra

 • Suresnes, Frankrike
 • CroissyFrankrike
 • OrléansFrankrike
 • GidyFrankrike
 • BolbecFrankrike
 • Budapest, Ungern

 

Våra 19 Internationalla Center för  for Terapeutisk forskning (ICTRs)

 • Argentina
 • Australien
 • Belgien
 • Brasilien
 • Kanada
 • Kina
 • Tjeckien
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Ungern
 • Italien
 • Japan
 • Polen
 • Ryssland
 • Sverige (Solna) - Skandinavien
 • Singapor
 • Spanien
 • Sydkorea
 • Storbritannien