Produktportfölj

100 miljoner patienter behandlas dagligen med orginalläkemedel eller generiska läkemedel från SERVIER år 2019.

The SERVIER Clinical Support Unit i Gidy (nära Orleans utanför Paris) är den största anläggningen av sitt slag för produktion av läkemedel för kliniska studier. 

 

Oncaspar

(pegaspargas)

Produktresumé

Bipacksedel

 

 

Onivyde liposomalt irinotekan

(liposomalt irinotekan)

Produktresumé

Bipacksedel