Servier är 8:e största europeiska investeraren inom läkemedelssektorn

Bryssel 15 December 2014:

Europeiska kommissionen har nyligen publicerat 2014 års upplaga av den europeiska unionens (EU) rapport om investeringar inom industriell forskning och utveckling ( FoU). Rapporten rangordnar och analyserar de viktigaste ekonomiska indikatorerna bland världens topp 2500 företag vilka står för cirka 90% av företags totala FoU-utgifterna i världen, samt de 1000 största FoU-investerararna baserade i EU. Den mäter det totala värdet av alla investeringar, som finansieras av egna medel, oavsett var företagens FoU-verksamhet sker.

Av de största belopp som investerats i FoU, är Servier rankat 8:a bland europeiska investerare i läkemedelssektorn med 895.000.000 € investerat, dvs 21,4 % av den konsoliderade koncernomsättningen (innovativa läkemedel och generiska läkemedel). Servier är den 8:e största franska investeraren i FoU och den 38:e europeiska investeraren oavsett industrisektor. Denna lista positionerar Servier som en stor investerare i FoU på europeisk och global nivå, och som en viktig aktör för innovation inom läkemedelssektorn. Bolaget investerar årligen mer än 25 % av sina innovativa läkemedels omsättning (27,8 % år 2013) i forskning och utveckling för att finna nya terapeutiska innovationer inom kardiovaskulära, metabola, neurologiska, psykiatriska, ben- och ledsjukdomar samt cancer. De här investeringarna innebär att Servier idag bedriver klinisk forskning med 17 innovativa nya molekyler. För mer information om 2014 års upplaga av EU:s investeringsrapport se http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard14.html

Om Servier Servier är en oberoende franskt läkemedelsbolag. Dess utveckling bygger på kontinuerlig strävan efter innovation inom terapiområdena kardiovaskulära-, metaboliska- , neurologi- , psykiatri-, ben- och ledsjukdomar samt cancer. År 2013 hade företaget en omsättning på 4,2 miljard euro. 91 % av Serviers läkemedel säljs utanför Frankrike. 27 % av omsättningen från försäljning av läkemedel återinvesterades i forskning och utveckling under 2013. Servier sysselsätter fler än 21 000 människor världen över med en stark internationell närvaro i 140 länder. Mer information finns på: www.servier.com Servier Communication Department Tel : +33 1 5572 6037 E-post: presse@servier.fr