Servier arkitektur: respektera kulturer

 
Dotterbolag och ICTR - Rio de Janeiro - Brasilien
 
Servier fäster stor vikt vid designen av sina platser, genom att söka en arkitektur som förenar teknik och estetik samtidigt som värdlandets kultur repekteras. Ett val som inte är dyrare och som varje dag förbättrar livskvaliteten på arbetsplatsen.
 
Fabrik för produktion av läkemedel - Tianjin - Kina
 
 Arkitekten och stadsplaneraren Jan Losowski har arbetat i över 30 år med Dr. Servier. De delar samma önskan att undvika 1900-tals stil fabriker och armerad betong.
 
Läkemedelsfabrik - Casablanca
 
Jan Losowskis första byggnad för Servier var produktionsanläggningen i Gidy, i början av 1970-talet. Hans uppdrag var att bygga en fabrik där människor skulle gå till jobbet med en känsla av att de kommer till sitt eget hem. De anställda som såg resultatet kallade produktionsplatsen "fabriksbyn."
 
Läkemedelsfabrik - Gidy
 
Jan Losowski anser att han inte har rätt att utplåna spåren av kulturen i det land där han arbetar. "När jag arbetar i ett land, bär jag min erfarenhet som arkitekt, min tekniska erfarenhet, men jag har ingen rätt att ta ifrån dem deras kulturella kunnande. Och reaktionerna på alla i varje land har bekräftat att vi inte har fel. "
 
 

"Människan växer och utvecklas i arkitektur, vilket speglar det förflutna och förbereder framtiden. Som arkitekt har jag inte rätt att ta det ifrån dem!"

 
Läkemedelsfabrik - Sophyno - Ryssland