Servier licensierar in UCART19 från Cellectis, en allogen CAR-T cellterapi för hematologiska maligniteter.

Servier licensierar in UCART19 från Cellectis, en allogen CAR-T cellterapi för hematologiska maligniteter.

Hela pressmeddelandet finns på engelska på nedanstående webbsida.

http://www.servier.com/content/servier-exercises-exclusive-worldwide-lic...