Servier slutför förvärvet av Shires onkologiverksamhet

Servier slutför förvärvet av Shires onkologiverksamhet
Paris (Frankrike), 31:a Augusti 2018

Servier, ett oberoende internationellt läkemedelsföretag, meddelade idag att den har
slutfört det tidigare tillkännagivna förvärvet av Shires onkologiverksamhet efter att ha
erhållit slutgiltiga regulatoriska tillstånd. Transaktionen på 2,4 miljarder dollar
kommer att göra det möjligt för Servier att etablera en direkt kommersiell närvaro i
USA och stärka sin läkemedelsportfölj för onkologi i de länder där koncernen redan är
närvarande.

Servier förvärvar Shires onkologiverksamhet, inklusive två marknadsförda produkter,
ONCASPAR® [pegaspargas] och ONIVYDE® [irinotekan], förutom två samarbeten
som för närvarande utvecklas inom immuno-onkologi.

"Detta förvärv är ett viktigt steg i att uppnå Servierkoncernens ambition", förklarade
Olivier Laureau, Ordförande i Servier. "Det markerar lanseringen av Serviers
kommersiella verksamhet i världens största läkemedelsmarknad - USA - och stärker
väsentligt vår portfölj av onkologiläkemedel. Det är en del av Serviers tvåfaldiga
strategi: att fortsätta att behandla ett ökande antal patienter med innovativa mediciner
över hela världen och bli ett världsföretag inom onkologi."

I USA kommer Servier produkter att marknadsföras av koncernens nya dotterbolag,
Servier Pharmaceuticals LLC (Boston), som består av 80 personer, inklusive de
anställda övergång från Shire till Servier. Servier Pharmaceuticals kommer att ledas
av David K. Lee som tidigare ledde Shires globala avdelning för genetiska sjukdomar
och onkologi. Dotterbolaget kommer fortsätta att marknadsföra ONCASPAR® i USA.

Serviers dubbla mål är att utveckla en stark försäljningsnärvaro i USA, baserat på
Serviers befintliga portfölj, och att berika portföljen med produkter nära till
godkännande eller marknadsförda innovativa produkter, i enlighet med
koncernens strategi. Utanför USA förväntas cirka 75 anställda från Shire integreras i
Serviers organisationsstruktur. De kommer fortsätta att marknadsföra ONCASPAR®
och ONIVYDE®. Med detta förvärv tar Servier ytterligare ett
steg mot sin strategiska ambition att bli ett globalt läkemedelsföretag.

Om Servier
Servier är ett internationellt läkemedelsföretag som drivs som en stiftelse och med
huvudkontor i Frankrike (Suresnes). Med en stark internationell närvaro i 149 länder
och en omsättning på 4,152 miljarder Euro 2017 sysselsätter Servier 21 700 personer
över hela världen. Koncernen återinvesterar 25% av omsättningen (med undantag av
generiska läkemedel) i forskning och utveckling och använder alla sina vinster för
utveckling. Företagstillväxten drivs av Serviers ständiga sökande efter innovation
inom fem områden: kardiovaskulära, immuninflammatoriska och neuropsykiatriska
sjukdomar, cancer och diabetes samt av dess verksamhet inom högkvalitativa
generiska läkemedel. Servier erbjuder även eHealth-lösningar utöver
läkemedelsutveckling.

Mer information: www.servier.com
Presskontakter:
Sonia MARQUES: media@servier.com – Tel. +33 (0)1 55 72 40 21 / + 33 (0) 7 84 28 76 13
Karine BOUSSEAU: media@servier.com – Tel. +33 (0)1 55 72 60 37 / + 33 (0) 6 49 92 16 05