Strategiska samarbeten

 Läkemedelsindustrin har nått slutet på en tid präglad av blockbusters (använda i stor utsträckning, hög intäktsgenererade läkemedel) och går nu in i en ny era av individualiserad biomedicinska behandlingar och forskning om särläkemedel och sällsynta sjukdomar (de som berör bara en person under 2000) . Strävan efter dessa mål kräver delning av specialiserade resurser, vilket är anledningen till att Servier investerar aktivt i partnerskap med offentliga och privata forskningsinstitutioner.
 

De senaste samarbetena