Taiho Pharmaceutical Co, Ltd och Servier har ingått ett exklusivt licensavtal för utveckling och kommersialisering av TAS-102 inom kolorektalcancer

Taiho Pharmaceutical Co, Ltd och Servier har ingått ett exklusivt licensavtal för utveckling och kommersialisering av TAS-102 inom kolorektalcancer

 Tokyo- 15 JUNI 2015 - Taiho Pharmaceutical Co, Ltd (Japan) och Servier (Frankrike) har ingått ett exklusivt licensavtal den 12 juni 2015 för utveckling och kommersialisering av TAS-102 (generiskt namn: trifluridin och tipiracilhydroklorid) i Europa och andra länder. Taiho Pharmaceutical Co., Ltd förbehåller sig rätten att utveckla och kommersialisera TAS-102 i USA, Kanada, Mexiko och Japan/Asien och att tillverka och leverera produkten. TAS-102 är ett oralt kombinationsläkemedel ursprungligen utvecklat av Taiho Pharmaceutical Co, Ltd för behandling av en typ av kolorektalcancer.

 Taiho Pharmaceutical Co, Ltd kommer enligt detta avtal erhålla 130 MUSD i en förskottsbetalning som inkluderar även ansökan om marknadsgodkännande inom EU. Taiho kommer dessutom få ytterligare ersättningar baserat på nettoomsättningen och regulatoriska milstolpar. Taiho och Servier kommer att samarbeta om den fortsatta globala utvecklingen av TAS-102 och dela på insatserna och kostnaderna på lika villkor. 

TAS-102 godkändes 2014 för försäljning i Japan och är för närvarande föremål för översyn av läkemedelsmyndigheter i Europa och USA. Taiho Oncology Inc., ett dotterbolag till Taiho Pharmaceutical Co, Ltd, kommer att marknadsföra TAS-102 i USA. 

''Vi är mycket nöjda med att ingå detta avtal för TAS-102 med Servier, ett internationellt forskningsbaserat läkemedelsföretag med särskilt stark närvaro i Europa. Servier har gjort ett långsiktigt åtagande inom onkologi" sade Masayuki Kobayashi, VD för Taiho Pharmaceutical Co, Ltd ''. Taiho och Servier kommer i nära samarbete arbeta kraftfullt för att påskynda utvecklingen och kommersialiseringen av TAS-102 och göra den tillgänglig för patienter världen över.'' ''Detta partnerskap med Taiho kommer förhoppningsvis ge oss möjlighet att snabbt få en ny behandlingsmöjlighet för patienter som lider av denna typ av kolorektalcancer i Europa och andra länder, "sade Olivier Laureau, VD för Servier. '' Vi respekterar och värderar Taihos välkända kompetens inom utveckling av orala cancerläkemedel och att samarbetet därmed kommer att bidra till att utveckla Serviers kapacitet inom onkologi. Avtalet är mycket viktigt och bekräftar Serviers starka ambition inom onkologi och vår vilja att ta fram nya behandlingslösningar inom cancer. Servier har en omfattande portfölj av innovativa behandlingar som för närvarande är i klinisk utveckling. Detta ligger i linje med vår strävan att göra terapeutiska framsteg till gagn för patienterna. "

Taiho Pharmaceutical Co., Ltd och Servier räknar med att samarbetet kommer öka möjligheterna för TAS-102 att nå ut till många cancerpatienter i Europa och andra länder. Om TAS-102 TAS-102 är ett oralt kombinationscancerläkemedel som består av trifluridin (FTD) och tipiracilhydroklorid (TPI). TAS-102 är kommersiellt tillgänglig i Japan och är under översyn för godkäannde i USA och Europeiska unionen för behandling av en typ av kolorektalcancer.

Om sjukdomen

Kolorektalcancer är en av de vanligaste cancerformerna i EU [i] och den tredje vanligaste cancerformen i världen. [ii] År 2013, visade en studie publicerad i European Journal of Cancer att uppskattningsvis 447.000 patienter (242.000 män och 205,000 kvinnor) diagnostiserades med och 215.000 patienter dog av kolorektalcancer i Europa 2012. [i] Dessutom uppskattade American Cancer Society att 136.830 patienter (71.830 män och 65.000 kvinnor) diagnostiserades med och 50.310 patienter dog av cancer i tjocktarmen och ändtarmen i USA 2014. [iii]

Om Servier

Servier är ett oberoende franskt forskningsbaserat läkemedelsföretag. Dess utveckling drivs av en strävan efter innovation inom terapiområdena kardiovaskulära, metabola, centrala nervsystemet, psykiatri, skelett, muskler och ledsjukdomar och cancer. År 2014 redovisade bolaget en omsättning på 4 miljarder euro. - 92% av Serviers läkemedel förskrivs utanför Frankrike. - 28% av omsättningen från försäljningen av Serviers läkemedel återinvesterades i forskning och utveckling under 2014. Servier har en stark internationell bas med verksamhet i 146 länder och sysselsätter mer än 21.400 människor. Onkologi är en av de viktigaste prioriteringarna för Servier när det gäller forskning och utveckling med för närvarande 8 nya molekyler i klinisk utveckling i bröstcancer, lungcancer, andra solida tumörer och olika typer av lymfom och leukemi. Denna portfölj av innovativa cancerbehandlingar utvecklas med olika partners över hela världen. Den omfattar olika typer av cancer inklusive cytostatika, pro-apoptotiska, riktade, immun- och cellulära terapier. Servier har som målsättning att leverera en betydande och positiv inverkan på cancerpatienternas liv.

Om Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.

Taiho Pharmaceutical Co, Ltd, ett dotterbolag till Otsuka Holdings Co., Ltd, är ett FoU-drivet specialistläkemedelsföretag fokuserat på de tre områdena onkologi, allergier och immunologi, och urologi. Dess företagsfilosofi sker i form av ett löfte: "Vi strävar efter att förbättra människors hälsa och bidra till ett samhälle berikat av leenden”. Taiho Pharmaceutical Co, Ltd är känt som ett ledande onkologiföretag i Japan och runt om i världen för att utveckla innovativa läkemedel för behandling av cancer. Även inom andra områden än onkologiområdet skapar företaget kvalitetsprodukter som effektivt behandlar medicinska tillstånd och som kan bidra till att förbättra människors livskvalitet. Kundernas behov kommer alltid först. Taiho Pharmaceutical Co, Ltd kan också erbjuda icke-receptbelagda läkemedel som stödjer människors ansträngningar att leva ett meningsfullt och givande liv. För mer information om Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. besök http://www.taiho.co.jp/english/. 

[i] Ferlay, J. et. al. Cancer incidence and mortality patterns in Europe: Estimates for 40 countries in 2012.European Journal of Cancer. (2013) 49; 1374-1403 [ii] World Cancer Research Fund International. Worldwide Data. 2013. http://www.wcrf.org/int/cancer-facts-figures/worldwide-data. Accessed February 2015. GLOBOCAN 2012 Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2012. [iii] Cancer facts & figures 2014. American Cancer Society.