Våra tre principer

Vi drivs av tron på vår professions förträfflighet.

Vår organisation är forskningsbaserad, uppfyller ett grundläggande behov och är tillägnad framtiden.

Hela vår verksamhet bygger på tre huvudprinciper:

- Vår viktigaste princip är att tillgodose behoven hos de läkare som förskriver våra produkter och av de patienter som gynnas av dem.
- Lika viktigt är att vi vill att vår forskning ska bidra till utvecklingen av mediciner. Forskning för oss är minst lika viktig som en industri.
- Vår tredje princip är desto mer avgörande eftersom det är alltför ofta förbises: det är att varje person som arbetar för oss bör finna självuppfyllelse genom vad han eller hon gör. 

Career opportunities at Servier