En banbrytande industrin som genererar aktivitet och sysselsättning

Dramatisk expansion

Takten i vår tillväxt har varit imponerande: från födelsen av vårt företag i den franska Loiredalen med bara 9 personer, har vi expanderat till en global internationell närvaro med en arbetsstyrka på totalt över 21 000 personer över hela världen.

Bakom denna expansion finns en strategi för systematiskt planerad rekrytering och utbildning.

Alla positioner kräver högt kvalificerad personal, på grund av de ovanligt höga kraven på vårt yrke.

De krävande och sofistikerade kraven vid syntetisering och tillverkning av läkemedel är sådana att inga positioner är enkla och alla kräver gott omdöme, samvetsgrannhet och motivation. Detta förklarar också det dag för dag ökade antalet och komplexiteten av kvalifikationer som krävs för våra aktiviteter.