Produktion

Av 800 miljoner läkemedelsförpackningar som säljs av företagsgruppen tillverkas tre fjärdedelar vid våra produktionsanläggningar i Frankrike och utomlands.   

Notera att 42% av Serviers läkemedel tillverkas i och levereras från Frankrike.  De tillverkas med aktiva ingridienter som har anskaffats i Frankrike, vilket främjar sysselsättning i centrala delar av Frankrike och i Normandie-området. 

Våra produktionsanläggningar utomlands finns i Ungern, Egypten, Spanien, Irland, Polen, Kina, Brasilien, Mexiko, Marocko och Ryssland. 

Vi har under det senaste decenniet en fas av betydande investeringar i våra produktionsanläggningar i Loiret (apotek), Normandie (kemi) och i våra produktionsanläggningar utomlands, främst Ryssland, för att möte våra behov för att kunna utveckla läkemedel. De industriella investeringarna är nu mer modesta och öronmärkta för underhållning av befintliga anläggningar.