Pressrum

Välkommen till vårt pressrum avsett för journalister. Här finns våra senaste svenska pressmeddelanden. 

2020-03-20 Coronavirus Information (COVID-19)

2019-09-16 Servier och Ipsen presenterar nya data för Onivyde (liposomalt iriontekan)

2019-09-06 Lonsurf får ny indikation (avancerad magsäckscancer)

2019-06-14 Pixuvri (pixantron) får positivt besked från EMA

2019-06-03 Lonsurf - nya data på ASCO

2019-04-09 CHMP ger positivt besked angående Pixuvri (pixantron)

2019-01-22 Nya data presenteras på ASCO-GI

2018-12-04 Fas 1 data med UCART19 vid Akut Lymfoblastisk Leukemi

2018-10-22 Resultat från fas III-studie vid refraktär metastaserad magsäckscancer

2018-06-23 Lovande data vid metastaserande kolorektalcancer

2018-06-21 Ny studie vid refraktär magcancer

2018-05-09 Ny studie vid metastaserad refraktär magcancer

2018-03-01 Ny stor metaanalys om antidepressiva läkemedel publicerad i The Lancet

2017-09-15 Aktuella utbildningar för sjukvårdspersonal

2017-04-25 Servier och CTI BioPharma utökar sitt licens- och samarbetsavtal för att utveckla och kommersialisera PIXUVRI®

2016-07-11 Sorrento och Servier ingår avtal om en anti-PD1-antikropp

2016-04-27 Lonsurf (trifluridin + tipiracil) erhåller europeiskt godkännande

2015-11-19 Servier inlicensierar UCART19 från Cellectis, en allogen CAR-T cellterapi för hematologiska maligniteter

2015-06-15 Taiho Pharmaceutical Co, Ltd och Servier har ingått ett exklusivt licensavtal för utveckling och kommersialisering av TAS-102 inom kolorektalcancer

2015-04-16 FDA godkänner ivabradin för behandling av kronisk hjärtsvikt i USA

2014-11-12: Servier skriver avtal med Intarcia. 

2014-12-15: Servier är 8:e största investeraren inom läkemedel i Europa