Flere detaljer om informationsbladet for patienter/deltagere i forskningsforsøg

Du giver dit samtykke til at deltage i et forskningsforsøg. 

Som Dataansvarlig behandler SERVIER dine Personoplysninger på grundlag af den legitime interesse, som Servier har som forskningsforsøgets sponsor, og for at opfylde sine juridiske og lovmæssige forpligtelser (særligt i forbindelse med lægemiddelovervågning).

 Dine Personoplysninger kan indsamles og behandles af SERVIER til et eller flere af følgende formål:

– Styring af forskningsforsøgsaktiviteter;
– Styring af lægemiddelovervågningsaktiviteter;
– Styring af levering af medicinaloplysninger.

Dine Personoplysninger, som er behandlet af SERVIER, vil kun være tilgængelige for et begrænset antal modtagere på baggrund af, hvad de har brug for at vide, og om det kræves af loven.

Hovedkategorierne af modtagere er SERVIER’s autoriserede medarbejdere og afdelinger, der handler inden for deres aktivitetsområder, herunder, men ikke begrænset til:

– Afdelingen for klinisk drift;
– Afdelingen for medicinske anliggender;
– Afdelingen for lægemiddelovervågning;
– Afdelingen for forskning og biofarmaceutiske produkter;
– Afdelingen for metoder og dataudnyttelse;
–Afdelingen for informationsteknologi, hvis det er nødvendigt.

SERVIER bruger også tredjeparts-serviceudbydere og partnere (f.eks. hjemmesideværter, forskningsorganisationer, rejsebureauer, hoteller, flyselskaber osv.), som også kan få adgang til dine Personoplysninger i forbindelse med deres serviceydelser. Endelig skal SERVIER kommunikere visse af dine Personoplysninger til kompetente myndigheder såsom sundhedsmyndigheder.
Dine Personoplysninger kan overføres til andre SERVIER-enheder, tredjepartsserviceydere, og sundhedsmyndigheder i og uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, herunder i lande, som ikke har det samme beskyttelsesniveau for Personoplysninger som i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særligt til formål som hjemmesideværter og IT-support. I sådanne tilfælde sikrer SERVIER, at overførsler foretages i overensstemmelse med de gældende databeskyttelseslove og regler. Dataoverførsler til andre SERVIER-enheder dækkes af koncernens bindende virksomhedsregler, som blev sendt til CNIL, den franske databeskyttelsesmyndighed, i december 2017 for at blive godkendt, mens overførsler til tredjeparts-serviceudbydere uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, er sikret gennem de nødvendige kontraktmæssige garantier, såsom EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser og overholdelse af Privatlivsskjoldet ved overførsler til USA, hvis det er relevant. Du kan bede om at få en kopi af sådanne dokumenter.
 
Dine Personoplysninger, der indsamles af SERVIER, opbevares i en form, der kun gør det muligt at identificere dig, så længe det er nødvendigt for de formål, oplysninger behandles til. Mere specifikt:

– Personoplysninger indsamlet til aktiviteter i forbindelse med forskningsundersøgelser opbevares i informationssystemer hos den dataansvarlige eller deltagende centre eller sundhedspersonale, der deltager i forskningen, indtil forsøgsproduktet markedsføres, eller indtil den endelige forskningsrapport offentliggøres, eller indtil 2 år efter offentliggørelsen af forskningsresultaterne. Derefter arkiveres de i trykt eller elektronisk form i en periode, der er i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser.
– Personoplysninger indsamlet til lægemiddelovervågning beholdes i 10 år efter, at den relevante marketingtilladelse er udløbet. Derefter arkiveres oplysningerne i anonymiseret form, medmindre andre krav stilles ifølge de obligatoriske lokale bestemmelser,
– Personoplysninger indsamlet til styring af medicinaloplysninger opbevares 3 år efter din forespørgsel.

 
Som den registrerede har du til enhver tid ret til, hvis det er tilladt ifølge gældende love og bestemmelser, at bede SERVIER om at få adgang til og rette dine Personoplysninger. Med en legitim begrundelse har du også ret til at bede om en begrænsning af behandlingen af dine Personoplysninger eller gøre indsigelse mod en sådan Databehandling; til at modtage dine Personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæseligt format; og til at bede om at få dine Personoplysninger slettet. Spørg lægen, hvis du har spørgsmål eller du ønsker yderligere information.

 
Endelig er du berettiget til at indsende en klage til Datatilsynet, den danske databeskyttelsesmyndighed, angående SERVIER’s overholdelse af gældende databeskyttelseslove og bestemmelser.